Søk
HandlekurvHandlekurv

Salgs- og leveringsbetingelser 

Versjon 1.1
 
Bodylab.no følger norsk lovgivning, og du som forbruker er beskyttet av gjeldende norske lover og regler. Du har 14 dagers angrerett, og eventuelle reklamasjoner sendes til vår returadresse i Norge.
 
Alle varene fraktes til deg med Bring, og prisene du ser i betalingsløsningen er alltid inkludert alle avgifter, som for eksempel frakt, merverdiavgift og eventuelle tollavgifter. Alle pakker sendes med sporingskode, slik at du kan følge din pakke når den sendes til deg.
 
Under kan du lese våre komplette salgsbetingelser, som er basert på forbrukerombudets standard salgsbetingelser for kjøp av varer over internett. Dersom du har spørsmål til våre salgsbetingelser er du velkommen til å kontakte vår kundeservice pr e-post kundeservice@bodylab.no eller pr telefon 21 00 26 15.

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgs- og leveringsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandels- loven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgs- og leveringsbetingelsene er utarbeidet i tråd med Forbrukerombudets anbefalinger. 
 


§1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
 
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. 

Tilbake til innholdsfortegnelsen

§2. Partene

Selger er Bodylab Norway, c/o Athene Vat Services AS, Postboks 4691 Nydalen, 0405 OSLO. Org. nr. 917 476 160. Tlf. 21 00 26 15, e-postadresse: kundeservice@bodylab.no, og betegnes i det følgende som Selger/Selgeren.
 
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som Kjøper/Kjøperen. 

Tilbake til innholdsfortegnelsen

§3. Priser

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

Tilbake til innholdsfortegnelsen

§4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Tilbake til innholdsfortegnelsen

§5.Ordrebekreftelse og sporingskode

Når Selgeren har mottatt Kjøperens bestilling, sender Selgeren en ordrebekreftelse pr. e-post til Kjøperen. Det anbefales at Kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må Kjøperen ta kontakt med Selger så snart som mulig.
 
Når pakken sendes fra Selger vil Kjøper motta en e-post med sporingskode slik at Kjøper kan følge pakken.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

§6. Betaling

Selger tar imot betaling med følgende: Vipps, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Klarna faktura og Klarna delbetaling. Selger tar ikke gebyr ved betaling med kort.
 
Ved betaling med Klarna faktura eller Klarna delbetaling tilkommer et fakturagebyr på kr. 19,-.

Ved betaling med kort trekkes beløpet fra Kjøpers konto først når varene sendes fra Selger. Selger trekker aldri større beløp enn det Kjøper har godkjent ved kjøpet. Selgeren kan reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

§7. Levering og fraktkostnad

Levering av varen fra Selgeren til Kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
 
Selger sørger for levering med Bring, og bestreber å sende varene til Kjøper så raskt som mulig. Forventet leveringstid fra ordretidspunkt til mottatt varer er mellom 2 – 4 hverdager. Når pakken sendes fra Selger vil Kjøper motta en e-post med sporingskode slik at Kjøper kan følge pakken. Rask levering forutsetter at Bring overholder sine leveringsfrister. Selger kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser hos Bring.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

§8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på Kjøperen når varen er overtatt av Kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og Kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har Kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

§9. Angrerett

Kjøper har rett til å angre et kjøp uten begrunnelse innen 14 dager. Angrefristen utløper 14 dager etter den dato Kjøper eller en annen person, som Kjøper selv har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besittelse.
 
Angrefristen er overholdt dersom Kjøper gir Selger beskjed om at Kjøper angrer kjøpet innen angrefristens utløp. For å benytte angreretten kan Kjøper sende en e-post til kundeservice@bodylab.no, eller ringe telefonnummer 21 00 26 15. Meldingen må inneholde Kjøpers navn, hvilket ordrenummer returen gjelder, en kort beskrivelse av hvorfor Kjøper ønsker å returnere varene samt hvordan Kjøperen vil returnere varen til Selgeren.
 
Hvis Kjøper har bestilt flere varer i én ordre, og Selger ikke kan levere varene samtidig, løper angrefristen fra Kjøper eller en annen person, som Kjøper har valgt (dog ikke transportøren) får den siste varen på ordren i fysisk besittelse.

Hvis fristen utløper på en helligdag eller i helgen, forlenges fristen til den etterfølgende virkedag.
 
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som av hensyn til hygiene og helsevern ikke er egnet for retur (for eksempel kosttilskudd) når varens forseglingen er blitt brutt. Øvrige unntak fra angreretten er definert i Angrerettlovens § 22. 
 
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til Kjøperen innen 14 dager fra den dag Selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Selgers rådighet. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Betaling fra Selger til Kjøper gjøres til samme konto som ble benyttet ved kjøpet, med mindre annet er avtalt.
 
Ved bruk av angrerett må Kjøperen betale for retur av varen til Selgeren. Kjøperen er ansvarlig for eventuelt bortkomne varer.
 
Kjøper kan undersøke og prøve varen hjemme på samme måte som man gjør i en fysisk forretning, men Kjøper kan ikke ta den i normal bruk. Hvis Kjøper har brukt varen på en måte som man ikke ville tillate i en forretning, og varen på grunn av dette ikke kan selges videre til full pris, må Kjøper regne med at Selger trekker verdiforringelsen fra det beløpet Kjøper skal ha tilbake. Dersom varen ikke lenger har en salgsverdi, tilbakebetaler Selger ikke kjøpsbeløpet. Varen skal leveres tilbake i sin originalemballasjen. Det er Kjøpers ansvar at varen er forsvarlig pakket når Kjøper returnerer den.
 
Hva skal sendes tilbake, og hvor?
Ved bruk av angreretten skal Kjøper sende varen tilbake til Selgeren i original emballasje sammen med en kopi av ordrebekreftelsen. Godt innpakket sendes pakken og ordrebekreftelsen til:
 
Bodylab Norway 
Postboks 19
4855 Froland

Tilbake til innholdsfortegnelsen

§10. Reklamasjon ved mangel

Dersom en vare viser seg å ha feil eller mangler gjelder forbrukerkjøpslovens bestemmelser.
Kjøper kan reklamere på mangler eller feil ved varen innen 24 måneder fra leveringstidspunktet ved å henvende deg til via telefonnummer 21 00 26 15 eller e-post kundeservice@bodylab.no.
 
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
 
Mangler ved varen betyr at Kjøper enten kan få varen reparert, byttet, få pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjon. Dette betinger selvfølgelig at reklamasjonen er berettiget og at mangelen ikke har oppstått som følge av feilaktig behandling eller vedlikehold av produktet. 
 
Ved mangel i en leveranse ber vi Kjøper straks rette en henvendelse til tlf 21 00 26 15 eller til e-post kundeservice@bodylab.no med ordrenummer og en beskrivelse av mangelen. Komplimenter gjerne med et bilde av mangelen. Ved slike tilfeller ber vi Kjøperen ta vare på originalemballasjen. Avhengig av den konkrete situasjonen vil Kjøper motta videre instrukser.
 
Er reklamasjonen berettiget refunderer Selger Kjøpers rimelige fraktomkostninger ved å sende varen i retur. I motsatt fall skal Kunden selv betale utgifter til transport, herunder våre fraktomkostninger til returnering av varen etter undersøkelse.
 
Husk at varen alltid skal sendes i forsvarlig emballasje. Kjøper har selv ansvaret for pakken/varene inntil Selgeren mottar den. Ta derfor vare på postkvitteringen inkl. opplysninger om fraktomkostninger samt evt. sporingsnummer. Bemerk! Selger aksepterer ikke pakker som blir sendt pr postoppkrav.
 
Ved forsinket leveranse av varen må krav rettes til Selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Tilbake til inholdsfortegnelsen

§11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

Selger har laget en egen side med utfyllende informasjon om personpolitikk som du finner her.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

§12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. 

Tilbake til innholdsfortegnelsen
 

Mva.-refusjon ved utførsel

Når du har lagt inn bestillingen, kan du søke om å få refundert mva. på varer som leveres til en norsk adresse, og som deretter føres ut av landet til et land utenfor EU.

For at vi skal kunne foreta en mva.-refusjon, må du sende oss den originale ordrebekreftelsen med tollstempel til kundeservice@bodylab.no. Etter at varene er eksportert fra EU, må ordrebekreftelsen være mottatt innen to måneder. Vi krever et administrasjonsgebyr på 100 DKK for hver faktura som bes refundert. Dette trekkes fra refusjonen.Tilbake til innholdsfortegnelsen
 
personlige tilbud, proteinrike oppskrifter og gratis treningsprogrammer ved å registrere deg for vårt nyhetsbrev.
Varen er lagt i handlekurven
Handlekurv
Handlekurv0
Anbefalt til deg